Monumenten- en archeologiebeleid Limburg

2016: Begin 2016 hebben Gedeputeerde Staten de nieuwe Erfgoednota aan Provinciale Staten voorgelegd.

Print
Bestuurlijke behandeling

Ter voorbereiding hierop, en ter ondersteuning bij het uitoefenen van de controlerende rol van Provinciale Staten bij de uitvoering van het huidige monumenten- en archeologiebeleid, heeft de rekenkamer een verkennend onderzoek uitgevoerd.

De aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan aan de provincie vindt u in de onderzoeksbrief.

Downloads

Onderzoeksbrief monumenten- en archeologiebeleid
Downloaden
Bijlage onderzoeksbrief
Downloaden
Bestuurlijke reactie gedeputeerde
Downloaden
In this article