Kwaliteit Natuurcompensatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek)

2014: De provincie Noord-Brabant voert haar taken op het gebied van natuurcompensatie beter uit dan enkele jaren geleden. Toch waarborgt ze daarbij nog steeds onvoldoende dat het compenseren van aangetaste natuur transparant, juist en tijdig gebeurt. Ook zijn er nog onvoldoende garanties dat het beheer van compensatielocaties op de lange termijn voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Een eerdere opdracht van Provinciale Staten ter verbetering uit 2010 is gedeeltelijk uitgevoerd.

Print
Bestuurlijke behandeling

2014: Naar aanleiding van het vervolgonderzoek zijn er aanbevelingen geformuleerd met het oog op: een betere vastlegging van compensatiemaatregelen en waarborgen voor de realisatie daarvan; de inrichting van veldcontroles en maatregelen naar aanleiding van die controles; een betere dossiervorming en informatie-uitwisseling, onder andere met Provinciale Staten.

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
Startnotitie vervolgonderzoek
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article