Print
Bestuurlijke behandeling

Door onderzoek is vastgesteld dat er binnen de provincie Limburg sprake is van een helder beleidskader en dat er door de ambtelijke organisatie goede stappen zijn gezet om de provinciale taken met betrekking tot natuurcompensatie in te vullen. Er is echter onvoldoende aandacht voor toezicht.

Niet alleen het beleid van de provincie is onderzocht, maar er is ook gekeken naar de manier waarop zij haar taken in de praktijk uitvoert. Daarvoor zijn zowel dossiers onderzocht als veldonderzoeken verricht. De conclusie is dat bij de meeste projecten waarbij natuurcompensatie moet plaatsvinden, niet of onvoldoende wordt voldaan aan een aantal essentiële eisen. Het betreft voornamelijk het opstellen van een compensatieplan, het ondertekenen van de compensatieovereenkomst door de provincie, het planologisch beschermen van de compensatielocatie in een bestemmingsplan en het verrichten van veldcontroles door de provincie.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Deel 1 Bestuurlijk rapport
Downloaden
Deel 2 Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
Gebiedskaarten Limburg
Downloaden