Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij risicobedrijven.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te voeren naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij risicobedrijven. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met de grootschalige productie, verwerking en/of opslag van gevaarlijke stoffen. De risico’s die daaraan verbonden zijn kunnen grote maatschappelijke effecten hebben en krijgen dan ook regelmatig aandacht van de media en beleidsmakers. Sinds begin 2016 hebben provincies een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor VTH bij risicobedrijven en een goede uitvoering daarvan is belangrijk voor beleidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid en milieu.

De rekenkamer start met een onderzoek voor de provincie Noord-Brabant, dat tot medio 2020 zal doorlopen. In het najaar wordt bezien of en hoe een soortgelijk onderzoek voor Limburg wordt opgestart. Voor het onderzoek voor Noord-Brabant zal de rekenkamer zich focussen op VTH bij risicobedrijven in Haven- en Industriegebied Moerdijk.

 

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article