Rapport Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant gepubliceerd

Onderzoek verricht naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij risicobedrijven in Moerdijk.

Print
Bestuurlijke behandeling

De Zuidelijke Rekenkamer heeft voor de provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij risicobedrijven in Moerdijk. Sinds 2016 hebben de provincies extra verantwoordelijkheden gekregen in het toezicht op deze bedrijven. De conclusies van het onderzoek van de rekenkamer en de aanbevelingen die daaruit volgen zijn te vinden in het bestuurlijk rapport. De achterliggende bevindingen zijn opgenomen in het vastgestelde rapport van bevindingen. Op vrijdag 27 november 2020 zijn de rapporten aangeboden en toegelicht aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Downloads

Rapport van bevindingen
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Bijlagen Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article