Rapportage Reiling Sterksel B.V.

2012: Op 29 juni 2012 is een door de rekenkamer opgesteld feitenrelaas aangeboden aan de commissie Ecologie en Handhaving betreffende de casus Reiling Sterksel B.V.

Print
Bestuurlijke behandeling

De rekenkamer werd verzocht om in een beknopte rapportage aan de commissie Ecologie en Handhaving antwoord te geven op de volgende vraagstelling:
“Stel een zo compleet en exact mogelijk chronologisch overzicht van alle feiten met betrekking tot de casus Reiling Sterksel BV te Heeze-Leende op, waaruit duidelijk wordt over welke feiten overeenstemming tussen de provincie Noord-Brabant  en het bedrijf Reiling Sterksel bestaat, en over welke punten geen overeenstemming bestaat met daarbij een korte en neutrale formulering welke van beide partijen niet instemt en waarom.
Voor alle feiten geldt dat zij aantoonbaar en onderbouwbaar zijn gemaakt tijdens uw onderzoek; de daartoe strekkende bescheiden maken geen deel uit van de rapportage.”

Downloads

Feitenrelaas Reiling Sterksel
Downloaden
Aanvullend verzoek aan Zuidelijke Rekenkamer
Downloaden
Brief aan commissie Ecologie en Handhaving
Downloaden
In this article