De bakenbomen langs de Maas bij Gennip reflecteren in een stille rivier vroeg op een koude morgen
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Water in Zicht – Watertoets

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

De Rekenkamer Oost-Nederland en de Zuidelijke Rekenkamer hebben onderzoek verricht naar de watertoets in respectievelijk de provincies Gelderland en Overijssel en Noord-Brabant en Limburg.