Verschillende euromunten
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Verzoekonderzoek Onderbesteding Jaarstukken 2012

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering

Met dit verzoekonderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel om Provinciale Staten van Limburg te ondersteunen bij de behandeling van de Jaarstukken 2012 op het punt van onderbesteding.

De rekenkamer heeft, conform het verzoek, de omvang van de onderbesteding in meerjarig perspectief in beeld gebracht, voor de periode 2004 tot en met 2012.

Mediakit downloads