Het provinciehuis aan de rivier de Maas in Maastricht
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Vervolgonderzoek Interbestuurlijk Toezicht Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat er naar aanleiding van het rekenkamerrapport uit 2017 door de provincie flinke stappen zijn gezet om het toezicht te verbeteren.

Adequaat toezicht kan bijdragen aan het voorkomen en/of niet laten escaleren van incidenten. Bijvoorbeeld het voorkomen van (gevolgen van) verboden opslag of uitstoot/lekken van gevaarlijke stoffen. Begin 2017 bleek uit onderzoek dat het interbestuurlijk toezicht van de provincie Limburg te lang op een te laag pitje had gestaan. Met het oog op het belang van adequaat toezicht hebben wij in vervolg daarop onderzocht hoe de provincie haar interbestuurlijk toezicht anno 2018 heeft ingevuld.

De rekenkamer beveelt aan om de ingezette lijn van verbetering voort te zetten en vast te houden, zodat de ambitie(s) ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2019 en de provincie ook daarna oog blijft houden voor mogelijke verbeteringen in het toezicht. Ook beveelt ze aan om scherper te zijn op de kwaliteit van de informatie in de begrotingen en jaarstukken.

Uit de reactie van Gedeputeerde Staten op het onderzoek blijkt dat ze zich grotendeels herkennen in de conclusies, ze de aanbevelingen van de rekenkamer onderschrijven en het voornemen hebben deze op te volgen.