Gouvernement Maastricht van de bovenzijde
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Vervolgonderzoek Beleidsevaluatie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

De provincie Limburg beschikt over een onderzoeksbeleid van voldoende kwaliteit. De inbedding van beleidsevaluaties binnen de organisatie geschiedt over het algemeen op een juiste wijze. Wel behoeft de uitvoering van het onderzoeksbeleid op onderdelen nog verbetering.

De rekenkamer heeft geconstateerd dat in vergelijking met haar onderzoek uit 2006 de provincie Limburg flinke stappen heeft gezet. Zo heeft de rekenkamer vastgesteld dat de provincie sinds 2008 beschikt over een onderzoeksbeleid van voldoende kwaliteit. Binnen de provincie wordt over het algemeen op een juiste wijze invulling gegeven aan de organisatorische inbedding van het instrument beleidsevaluatie. Ook zijn GS hun beleidsmatige toezeggingen uit het rekenkamerrapport ‘De cirkel gesloten’ op een juiste wijze nagekomen. Wel moet de uitvoering van het onderzoeksbeleid volgens de rekenkamer op onderdelen nog beter. Zo plaatst de rekenkamer onder andere kanttekeningen bij de volledigheid van de informatie in onderzoeksprogramma’s en bij het inzicht in de (kosten van de) ambtelijke inzet bij onderzoeken. Ook bleken de door de rekenkamer onderzochte beleidsevaluaties niet altijd van voldoende kwaliteit.