Vergezicht industrieterrein Moerdijk met aan de voorkant water.
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij risicobedrijven.
Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met de grootschalige productie, verwerking en/of opslag van gevaarlijke stoffen. De risico’s die daaraan verbonden zijn kunnen grote maatschappelijke effecten hebben en krijgen dan ook regelmatig aandacht van de media en beleidsmakers.
Sinds begin 2016 hebben provincies een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor VTH bij risicobedrijven en een goede uitvoering daarvan is belangrijk voor beleidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid en milieu.

De rekenkamer heeft zich gericht op VTH bij risicobedrijven in Haven- en Industriegebied Moerdijk.

De conclusies van het onderzoek van de rekenkamer en de aanbevelingen die daaruit volgen zijn te vinden in het bestuurlijk rapport.
De achterliggende bevindingen zijn opgenomen in het vastgestelde rapport van bevindingen. Op vrijdag 27 november 2020 zijn de rapporten aangeboden en toegelicht aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.