opengeklapte ordner op bureau
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Toezicht op archiefzorg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering

In de periode juli t/m november 2013 heeft de rekenkamer in een verkennend onderzoek de volgende vragen onderzoek: Hoe richt de provincie Limburg – in de nieuwe situatie- het interbestuurlijk toezicht op de archiefzorg door gemeenten in? Hoe is in de nieuwe situatie het toezicht op naleving van de archiefwet- en regelgeving bij de archieven van de provincie zelf georganiseerd?

Op basis van haar verkenning is de rekenkamer tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen meerwaarde is voor verder uitgebreid rekenkameronderzoek. Voor wat betreft het interbestuurlijk toezicht sluit de provincie Limburg aan bij de door VNG geformuleerde KPI’s, de daaruit voortkomende toezichtscriteria en de interventieladder en heeft ze de Limburgse gemeenten op de hoogte gebracht van de planning voor het toezenden van informatie en de manier waarop de provincie de informatie beoordeelt. Voor wat betreft het toezicht op naleving van archiefwet- en regelgeving van de eigen provinciale archieven blijkt uit de dvo dat de provinciearchivaris deze taak op zich neemt. De rekenkamer stelt vast dat op papier over het algemeen duidelijk is hoe het interbestuurlijk toezicht en het toezicht op de zorg van de eigen provinciale archieven georganiseerd wordt.

De rekenkamer heeft de onderzoekbrief op 5 december 2013 aangeboden aan Provinciale Staten van Limburg.

Meer informatie vindt u in de onderzoekbrief.

Mediakit downloads