Fabriek waar rook uit schoorstenen komt
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Risicokaart Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

In de periode januari – februari 2009 is een nadere oriëntatie verricht naar de ontwikkeling en het beheer van de risicokaart.

De oriëntatie heeft wel tot een tweetal bevindingen geleid.

  • De risico’s aan de andere kant van de landsgrens met mogelijke effecten op Nederlands grondgebied. In het geval van de provincie Noord-Brabant betreft het risico’s in België.
  • Geconstateerd is dat het waarborgen van de actualiteit, de volledigheid en de kwaliteit van de door de bevoegde gezagen (voornamelijk gemeenten) aangeleverde gegevens door de provincie als een knelpunt wordt ervaren. Hoewel het toezien op de actualiteit, volledigheid en kwaliteit van de gegevens wettelijk gezien geen taak van de provincies is, maar zij wel verantwoordelijk zijn voor de productie en het beheer van de risicokaart, is aandacht voor dit knelpunt wel van belang.

Meer informatie over de risicokaart vindt u in de onderzoeksbrief.

Onderzoeksbrief