Groen potlood met daaronder een stukje bouwtekening
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Resultaten van het innovatiefonds

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Economie en mobiliteit

De provincie Limburg beschikt alleen over summiere niet getoetste informatie over de resultaten van financieringen in het kader van het Innovatiefonds provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij de oprichting van het fonds onvoldoende aandacht gegeven aan de wijze waarop de resultaten van het fonds zouden kunnen worden aangeduid. Ook hebben zij nagelaten om afspraken te maken over de informatie die Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV (BIPL) aan moest leveren bij het verzoek aan GS om goedkeuring van investeringsbesluiten. Daarnaast ontbraken afspraken over rapportering inzake feitelijke resultaten.

Mediakit downloads