Gestyleerd Euro symbool onder een vergrootglas illustratie
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Reserves en voorzieningen Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre er sprake is van een doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun budgetrecht en controlerende rol.

De rekenkamer concludeerde dat er in onvoldoende mate sprake is van een actueel, helder en toetsbaar integraal beleidskader rondom reserves en voorzieningen.