Bomen met Provinciehuis NB op achtergrond
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Rapportage Reiling Sterksel B.V.

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

Op 29 juni 2012 is een door de rekenkamer opgesteld feitenrelaas aangeboden aan de commissie Ecologie en Handhaving betreffende de casus Reiling Sterksel B.V.

De rekenkamer werd verzocht om in een beknopte rapportage aan de commissie Ecologie en Handhaving antwoord te geven op de volgende vraagstelling:
“Stel een zo compleet en exact mogelijk chronologisch overzicht van alle feiten met betrekking tot de casus Reiling Sterksel BV te Heeze-Leende op, waaruit duidelijk wordt over welke feiten overeenstemming tussen de provincie Noord-Brabant en het bedrijf Reiling Sterksel bestaat, en over welke punten geen overeenstemming bestaat met daarbij een korte en neutrale formulering welke van beide partijen niet instemt en waarom.
Voor alle feiten geldt dat zij aantoonbaar en onderbouwbaar zijn gemaakt tijdens uw onderzoek; de daartoe strekkende bescheiden maken geen deel uit van de rapportage.”