Kubus Met Vraagteken
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Rapport bij de jaarstukken 2007

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering

2008: De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de jaarstukken 2007 maakt het voor Provinciale Staten van Noord-Brabant nog niet mogelijk om hun controlerende taken ten volle uit te voeren.

Eén van de oorzaken hiervan ligt bij de begroting 2007. Daaruit wordt niet altijd duidelijk wat de provincie precies wil bereiken en wanneer, wat ze van plan is om te gaan doen om de beoogde doelen te realiseren en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Een andere oorzaak is dat de informatie in de jaarstukken nauwelijks ingaat op de realisatie van de beoogde doelen/effecten en bij de meeste programma’s slechts voor een deel van de voorgenomen prestaties wordt ingegaan op de vraag in hoeverre deze zijn geleverd. Ook sluit de informatie die in de jaarstukken wordt gegeven niet altijd aan op de informatie in de begroting.