De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Provinciale Staten in bedrijf

Piet de Kroon heeft ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur-secretaris van de rekenkamer dit essay geschreven. Hij reflecteert hierin op de ontwikkelingen en trends in de samenstelling en het werk van Provinciale Staten.

De Zuidelijke Rekenkamer publiceert het essay “Provinciale Staten in bedrijf. Over versnippering, omloopsnelheid en vlieguren” op 14 oktober 2015.

Mediakit downloads