Provinciehuis Noord-Brabant in polder
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering

2007: Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant op 19 oktober 2007 aan de Zuidelijke Rekenkamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar ontslagregelingen binnen de provinciale organisatie in de periode 1997 -2007.

Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie een aantal afvloeiingsregelingen trof die concluderend disproportioneel waren. Daarnaast is geconstateerd dat sinds 2003 het aantal regelingen is afgenomen.

Hieronder zijn de samenvatting van het onderzoek en het gehele rapport te downloaden.