Gestyleerd Euro symbool onder een vergrootglas illustratie
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Onderzoek naar de Jaarstukken 2011

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

Op 11 mei 2012 heeft de Zuidelijke Rekenkamer het rapport van het onderzoek naar de Jaarstukken 2011 aangeboden aan Provinciale Staten.

De rekenkamer heeft de afgelopen jaren in een reeks van rapporten aandacht besteed aan de Planning en Control documenten van de provincie Limburg (zie daarvoor ook bijlage 1 van het bijgevoegde rapport). De rapporten dienden ter ondersteuning van Provinciale Staten bij de beoordeling van de werkzaamheden van Gedeputeerde Staten.

De rekenkamer constateert dat de verbeteringen op onderdelen geleidelijk aan hun beslag krijgen en erkent de inspanningen die daarvoor zijn geleverd. Maar de rekenkamer constateert ook dat er teveel onderdelen zijn die zorgelijk in de verbeterslagen achterblijven. Vanwege die laatste constatering doet de rekenkamer een oproep aan PS om GS op te dragen om de gewenste verbeteringen in een integraal verbeterproject 2012-2013 nu daadwerkelijk te realiseren.

Download het gehele rapport