De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek inzet oud-politici

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer heeft haar onderzoek naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg afgerond. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer zijn te vinden in het bestuurlijk rapport dat de rekenkamer heeft vastgesteld. De achterliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport van bevindingen. Ter inspiratie voor het blijvend voeren van het gesprek over integriteit binnen de provincie en daarbuiten heeft de rekenkamer een essay opgesteld over integriteit.