De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Omgevingswet provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Met ingang van 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Inmiddels zijn daarvoor al belangrijke stappen gezet en zijn veel gemeenten en provincies volop bezig met de voorbereidingen.
Inhoudelijk raakt de Omgevingswet vrijwel alle terreinen waarop provincies actief zijn. Bestaande wetgeving voor de fysieke leefomgeving wordt samengebracht in één nieuwe wet. Naast dit juridisch traject omvat de invoering van de Omgevingswet ook het introduceren van nieuwe werkwijzen en een omvangrijk digitaliseringstraject.

De omvang, reikwijdte en voortgang van de transitieopgave van de Omgevingswet zijn voor de Zuidelijke Rekenkamer aanleiding geweest zich in de loop van 2018 verder te verdiepen in dit onderwerp door middel van een verkennend onderzoek. Centraal daarbij staan het geven van een algemeen beeld van de stand van zaken van het invoeringstraject in de provincie Noord-Brabant, de wijze waarop Provinciale Staten betrokken zijn (geweest) en geven van aandachtspunten aan PS voor de komende jaren.