Het provinciehuis aan de rivier de Maas in Maastricht
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Omgevingswet provincie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Samen met andere overheden zijn provincies bezig met de invoering van de Omgevingswet.
Deze wet moet bijdragen aan een meer integrale en voortvarende aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving.
Omdat de Omgevingswet alle terreinen van provinciaal beleid raakt, heeft de Zuidelijke Rekenkamer zich verdiept in de stand van zaken in de provincie Limburg, zoals dat eerder al is gedaan voor de provincie Noord-Brabant.
Dit heeft geleid tot een korte publicatie gericht op Statenleden, met als doel hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol in de komende periode.