Natuurgebied met beek en bomen
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Kwaliteit Natuurcompensatie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Natuur & vitaal platteland

2009: De provincie Noord-Brabant zorgt niet goed voor het compenseren van beschermde natuur die wordt aangetast. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek naar de kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant.

Op basis van de veldbezoeken is vastgesteld dat in de onderzoeksperiode in een aantal gevallen sprake is van een afname van zowel de grootte als kwaliteit van bestaande natuur.

Doordat in veel van de onderzochte gevallen inzicht ontbreekt in het te voeren beheer, ontbreekt ook een goed zicht op de wijze waarop de gerealiseerde compensatiemaatregelen op korte en lange termijn worden gewaarborgd. Bovendien kan de provincie op deze wijze hier ook niet op controleren en indien nodig bijsturen.