Muntstukken
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Kaders tellen Limburg (verkenning)

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Via een verkenning heeft de Zuidelijke Rekenkamer het zoeklicht gezet op twee zaken, namelijk kaderstellende momenten en de gevolgen voor Provinciale Staten van veranderende provinciale rollen.

Met deze verkenning hebben we aandachtspunten en handvatten geboden aan enerzijds Provinciale Staten voor het waarborgen van hun kaderstellende rol bij de behandeling en vaststelling van documenten, en anderzijds aan Gedeputeerde Staten bij het opstellen van deze documenten.

Meer informatie vindt u in de te downloaden documenten.