De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Informatieveiligheid Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

De provincie Noord-Brabant is al een aantal jaar proactief bezig met het beveiligen van haar informatie en haar systemen, zo blijkt na onderzoek naar de informatieveiligheid. In opzet is de informatieveiligheid voldoende ingericht om ervoor te zorgen dat de informatie binnen de provincie alleen toegankelijk is voor diegenen die hiertoe zijn geautoriseerd. De provincie Noord-Brabant behoort op dit gebied dan ook tot één van de hoogst scorende provincies.

In de uitvoering is de provincie de afgelopen jaren echter nog wel kwetsbaar gebleken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat kaders, richtlijnen, procedures en andere gemaakte afspraken nog niet altijd worden nageleefd en er wordt niet genoeg gestuurd op de naleving daarvan.

Dat de provincie daardoor kwetsbaar is, is onder andere gebleken uit een penetratietest die door de rekenkamer is uitgevoerd. Hoewel het aantal aangetroffen kwetsbaarheden daarbij relatief laag was, is er tijdens de test zowel digitaal als fysiek ongeautoriseerde toegang verkregen tot (vertrouwelijke) informatie waarover de provincie beschikt.
Gezien de risico’s en mogelijke gevolgen van inbreuken op de informatieveiligheid is het van belang dat de provincie haar scherpte niet verliest en haar proactieve handelen voortzet.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven zich te herkennen in het rapport van de rekenkamer en haar aanbevelingen mee te nemen in de actualisatie en uitvoering van het beleid.