bouwzand voor het Belvédère gebouw
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

IJkpunten Investeringsstrategie Agenda van Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Economie en mobiliteit

De ijkpunten die de provincie Noord-Brabant heeft gehanteerd bij de besluitvorming over de investeringsvoorstellen in het kader van de Agenda van Brabant zijn op een juiste wijze tot stand gekomen en door Gedeputeerde Staten in het algemeen goed toegepast op de investeringsvoorstellen voor de eerste tranche.

Wel worden kanttekeningen geplaatst bij het onnodig creëren van ruimte in de formulering van de ijkpunten, de overlap tussen sommige ijkpunten en onduidelijkheid over de betekenis van een enkel ijkpunt. Ook de informatie aan Provinciale Staten voor de besluitvorming had op onderdelen transparanter en consistenter moeten zijn.

Op 11 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Agenda van Brabant vastgesteld. Met deze agenda streeft de provincie na om bij de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te blijven behoren. Onderdeel van de agenda is de investeringsstrategie ‘Brabant investeert in de toekomst’, gericht op een structuurversterking van het vestigings- en leefklimaat in Noord-Brabant.