De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Governance Verbonden Partijen provincie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

2015: Dit onderzoek, naar de toepassing van de provinciale beleidskaders voor Verbonden Partijen, is verricht op verzoek van Provinciale Staten van Limburg. Het onderzoek concentreerde zich op de governance bij vennootschappen waarin de provincie deelneemt. De rekenkamer onderzocht daarvoor vennootschappen die zijn opgericht rondom de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus.

De conclusie naar aanleiding van het onderzoek is dat het geheel van sturing, beheersing en verantwoording bij de onderzochte vennootschappen op orde is. Provinciale Staten kunnen hun controlerende rol met betrekking tot de verantwoording door Gedeputeerde Staten over deze governance-aspecten goed uitoefenen.

Gedeputeerde Staten, en daardoor ook Provinciale Staten, hebben echter onvoldoende inzicht in hoe de Raden van Commissarissen hun werk (het uitoefenen van toezicht) doen. Zo vindt er geen overleg plaats tussen de aandeelhouder provincie en de voorzitters van de Raden van Commissarissen over het gevoerde toezicht op de directies. Verder heeft de rekenkamer zorgen over het moment waarop de afspraken over sturing, toezicht en verantwoording bij verbonden partijen worden gemaakt. In de onderzochte gevallen werden deze kaders pas vastgesteld na de oprichting van de vennootschappen. Hierdoor verviel een belangrijk beïnvloedingsmoment voor Provinciale Staten om grip op de zaak te houden.