Muntstukken
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Fondsvorming

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant

Met het oog op besluitvorming, medio 2013, inzake de instelling van vier fondsen, in het kader van de tweede tranche van de Investeringsagenda, hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant in hun vergadering van 19 april 2013 unaniem een motie aangenomen waarin zij de rekenkamer verzoeken om: “in kaart te brengen op welke wijze de organisatorische inrichting van voornoemde fondsen zodanig vormgegeven kan worden dat sprake is van een optimale kaderstelling en controle door Provinciale Staten en hierover uiterlijk 24 mei 2013 in een brief aan Provinciale Staten te rapporteren”.

De rekenkamer heeft het verzoek gehonoreerd en daar op de volgende wijze uitvoering aan gegeven. Uitgangspunt was dat de rekenkamer niet zelf een onderzoek zou instellen, maar relevante bevindingen en opmerkingen uit bestaand onderzoek en ander bronnenmateriaal zou identificeren.

Deze informatie is terug te vinden in de rekenkamerbrief en het bijbehorende bronnendocument.