Bomen vanuit de lucht met gele en groene tinten bladeren
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?

Duurzaam inkopen en aanbesteden

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Milieu, klimaat & energie
Natuur & vitaal platteland

Met het Meerjarenprogramma Duurzame Bedrijfsvoering en het ondertekenen van de Verklaring Duurzaam Inkopen provincie Limburg in maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten het onderwerp destijds op de kaart gezet. Er werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd (tot en met 2015) en Gedeputeerde Staten zegden toe (jaarlijks) over de resultaten en de realisatie van de doelstellingen te zullen rapporteren. In tegenstelling tot het Rijk, waar nog wel activiteiten worden ondernomen om duurzaam inkopen verder te professionaliseren, vormt het onderwerp thans binnen de provincie nauwelijks nog een item.

In het verlengde van het bovenstaande blijkt, uit onderzoek, dat Gedeputeerde Staten hun toezegging te zullen rapporteren over de resultaten van duurzaam inkopen en realisatie van de geformuleerde ambitie niet zijn nagekomen. Zo heeft rapportage in het (milieu)jaarverslag, zoals aangekondigd in de Verklaring Duurzaam Inkopen provincie Limburg, niet plaatsgevonden. Er wordt geen inzicht geboden in de resultaten (doeltreffendheid en doelmatigheid) van het duurzame inkoopbeleid.