Het provinciehuis aan de rivier de Maas in Maastricht
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

De provincie Limburg als lerende organisatie

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Op verzoek van Provinciale Staten is van november 2013 tot april 2014 onderzoek gedaan naar de provincie Limburg als lerende organisatie.

Daarvoor zijn vijf, door Provinciale Staten geselecteerde projecten, bestudeerd en de leerpunten die de provinciale organisatie daaruit heeft getrokken beschreven.

Conclusie is dat de leerpunten, zoals door de provinciale organisatie geformuleerd naar aanleiding van de onderzochte projecten, alleen betrekking hebben op het project zelf. Er wordt nauwelijks een relatie gelegd met andere projecten en provinciale programma’s. Ook in algemene zin worden nog weinig inspanningen verricht om leerpunten te formuleren buiten de reguliere activiteiten en programma’s.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen om bij de evaluatie van projecten en programma’s systematisch aandacht te besteden aan de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het provinciaal beleid, ook buiten de scoop van het onderzochte project of programma. Daarnaast is het belangrijk om bij de start van provinciale programma’s in ieder geval aan te geven op welke wijze, lessen zijn getrokken uit eerdere ervaringen en daarbij zoveel mogelijk netwerkpartners te betrekken en andere relevante kennis en ervaringen uit de samenleving. Ook moeten Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie consequent (blijven) werken aan het creëren en in stand houden van een cultuur, waarin het leveren van kritiek en het erkennen van fouten in de richting van collega’s, ambtelijk leidinggevenden en bestuurders laagdrempelig is.

Als bijlage bij het rapport treft u een verslag aan van een uitgebreid gesprek met prof.dr. Mark van Twist over een hedendaagse kijk op de lerende overheid.