Het provinciehuis aan de rivier de Maas in Maastricht
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Criteria onderzoeksvragen Controlecommissie Plus

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Provinciale Staten van Limburg hebben het Statenvoorstel Onderzoeks- en controlefunctie Provinciale Staten behandeld op 11 februari 2011.

Daarbij hebben Provinciale Staten een amendement aangenomen met de navolgende oproep: “een onafhankelijke kwartiermaker van de Zuidelijke Rekenkamer op te dragen om binnen een termijn van één maand een transparant, samenhangend en politiek neutraal kader van criteria op te stellen voor het vaststellen of een aangedragen onderzoeksvraag door de Controlecommissie Plus ontvankelijk kan worden verklaard”. De Zuidelijke Rekenkamer heeft het amendement van Provinciale Staten opgevat als een verzoek en gehonoreerd.

Download het gehele rapport