Lange rij auto's op de snelweg
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Binnen-en buitenring Parkstad Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Economie en mobiliteit

2007: Op verzoek van de Controlecommissie van Provinciale Staten in Limburg is in de periode mei tot en met augustus 2007 onderzoek verricht naar de Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg.

Op basis van haar onderzoek concludeert de rekenkamer dat de informatieuitwisseling tussen Gedeputeerde Staten (GS) en PS over het project Binnen- en Buitenring onvoldoende is en verbetering behoeft. Met betrekking tot de besluitvorming over het project en controle op de uitvoering ervan concludeert de rekenkamer dat het ontbreekt aan de noodzakelijke consistentie en duidelijkheid.

Zie hieronder voor het rapport en bijbehorend persbericht.