Solitaire Eneco windmolen in een landelijk gebied bij Waalwijk, Noord-Brabant. Ten opzichte van de bomenrij op de achtergrond valt de reusachtige hoogte van de mast extra op.
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Besluitvormingsproces Essent

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur
Milieu, klimaat & energie

De rekenkamer heeft het onderzoek verricht op verzoek van Provinciale Staten.

Hoofdvraag van het onderzoek was in hoeverre er met betrekking tot het Essent dossier sprake is geweest van een adequaat besluitvormingsproces.

Er is gedetailleerd in kaart gebracht hoe het besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden. Enkele belangrijke constateringen zijn:

  • Gedeputeerde Staten hebben vooraf onvoldoende zorggedragen voor een heldere en werkbare procesarchitectuur. Als gevolg daarvan heeft de provincie op cruciale momenten haar toevlucht moeten nemen tot improvisaties;
  • Mede hierdoor verkeerden Gedeputeerde Staten gedurende het gehele proces in een te afhankelijke positie ten opzichte van externe adviseurs en Essent;De manier waarop is omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie heeft het besluitvormingsproces uiterst complex gemaakt en de mogelijkheden voor PS om hun controlerende rol waar te maken in belangrijke mate ingeperkt.
  • De provincie heeft steeds verondersteld dat de overname van Essent door RWE alleen maar zou doorgaan als 80% of meer van de aandelen zou zijn aangeboden. Op grond daarvan meende de provincie met 30,8% in een sleutelpositie te verkeren. Die veronderstelling was niet juist.