Provinciehuis van de provincie Limburg van bovenaf gefotografeerd
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Besluitvorming Ontslagvergoedingen Provincie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Binnen de provincie Limburg bestaan er, door het ontbreken van heldere richtlijnen en instructies, geen waarborgen voor een eenduidige en transparante toepassing van ontslagvergoedingen voor het provinciaal personeel.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de provincie zelf. De provincie wilde weten in hoeverre er binnen de organisatie sprake is van een consistent, eenduidig en transparant toegepast besluitvormingsproces rondom ontslagvergoedingen, dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak.

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen kunt u nalezen in het rapport.