Een groen viaduct rondom het Brabantse Meerhoven.
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Beheer en onderhoud Kunstwerken

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Op basis van de Wegenwet hebben provincies een onderhoudsplicht voor hun wegen. Tot die wegen behoren ook de zogenaamde kunstwerken, zoals viaducten, bruggen, tunnels en duikers. De provincie heeft 565 van deze kunstwerken in beheer en onderhoud.

In het onderzoek is geconstateerd dat het op dit moment ontbreekt aan eenduidig vastgestelde onderhoudsnormen en daarop gebaseerde specifieke beheer- en onderhoudplannen. De sturing en uitvoering van het beheer en onderhoud van kunstwerken vindt vooral plaats aan de hand van de professionele kennis en eigen inzichten van de betrokken medewerkers van de provincie. Daardoor is er volgens de rekenkamer onvoldoende sprake van een transparante en eenduidige werkwijze en uitvoering. De rekenkamer stelde vast dat een door de provincie zelf opgestelde concept beleidsregel tot dezelfde conclusie komt en aanleiding is geweest om een begin te maken met het formuleren van specifiek beleid voor het beheer en onderhoud van kunstwerken.

De provincie ontwikkelt momenteel een geautomatiseerd monitoringsysteem dat visuele informatie zal bevatten over verschillende facetten rondom wegen, waaronder werk in uitvoering en kunstwerken. De provincie wil deze informatie publiekelijk toegankelijk te maken.

Mediakit downloads