De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Beheer en onderhoud Kunstwerken provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Economie en mobiliteit

2018: Aanvullend op onderzoek uit 2012 heeft de rekenkamer een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de infrastructurele kunstwerken in de provincie Noord-Brabant. Op 12 maart heeft de rekenkamer een onderzoeksbrief aangeboden aan Provinciale Staten.

Gelet op het belang van kunstwerken hebben wij, in samenspraak met de Programmaraad, besloten in vervolg op ons onderzoek uit 2012, onderzoek te verrichten naar kunstwerken. En wel naar de mate waarin de provincie erin slaagt te waarborgen dat de kwaliteit van kunstwerken,
met het oog op bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, op doeltreffende en doelmatige wijze op peil wordt gehouden en de wijze waarop daarover informatie wordt verstrekt aan Provinciale Staten. Daarbij vormt opvolging van de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2012 een punt van aandacht.

Meer informatie vindt u in de onderzoeksbrief en het bijbehorend rapport van bevindingen.