De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Beheer en onderhoud infrastructurele kunstwerken provincie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Economie en mobiliteit

2018: Infrastructurele kunstwerken zoals, viaducten, bruggen en duikers spelen een belangrijke rol in de infrastructuur.

De provincie Limburg heeft de afgelopen jaren te weinig stappen ondernomen om de plan- en doelmatigheid van het beheer onderhoud aan infrastructurele kunstwerken in voldoende mate te waarborgen. Ook hierdoor heeft de provincie tot nu toe geen rekening gehouden met het feit dat op de korte en langere termijn veel kunstwerken (zoals viaducten, bruggen en duikers) tegelijk vervangen moeten worden en dat dit gepaard zal gaan met omvangrijke kosten.

Om problemen op het terrein van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te voorkomen, is het van belang dat kunstwerken goed beheerd en onderhouden worden. Het beheer en onderhoud van infrastructurele kunstwerken is een wettelijke taak die in Nederland bij provincies is belegd. Vanwege de veroudering van infrastructurele kunstwerken in Limburg en de rest van Nederland, worden provincies de komende jaren geconfronteerd met hoge vervangingskosten.

Meer informatie vindt u in de te downloaden documenten.