Luchtfoto provinciehuis nLimburg
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Apparaatskosten Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Sturen met middelen

Rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Limburg over de sturing en beheersing van apparaatskosten.

Mediakit downloads