Kubus Met Vraagteken
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Cultuur en welzijn

Oriënterend onderzoek naar de wachtlijstproblematiek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

De rekenkamer onderzocht de toekenning door Provinciale Staten van extra financiële middelen voor het wegwerken van de wachtlijsten.

Deze toekenning, bovenop de door de rijksoverheid gestelde middelen, heeft op verschillenden momenten plaatsgevonden en is steeds vergezeld gegaan van specifieke door Provinciale Staten gestelde voorwaarden.

In de terugkoppeling richting Provinciale staten wordt niet op systematische wijze gerapporteerd over de mate waarin aan die voorwaarde is voldaan. Voor een goede controle op de uitvoering van het beleid is dat onwenselijk.