Witte informatiekubus met een vraagteken en uitroepteken aan alle zijden tegen een blauwe wolkenlucht
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Actieve informatieplicht

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

Met de extra publicatie wil de rekenkamer inzicht geven in de invulling en werking van de actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning aan Provinciale Staten van Limburg.

Het identificeert knelpunten en geeft een handreiking hoe daarmee om te gaan. De rekenkamer pleit ervoor dat Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten periodiek met elkaar spreken over de invulling van de actieve informatieplicht en de regelgeving hierover herijken.