Provinciehuis van de provincie Limburg van bovenaf gefotografeerd
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Aandachtspunten Wijziging Programmabegroting 2008

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering

2008: In oktober 2008 publiceerde de rekenkamer een rapport over de wijzigingen in de programmabegroting.

Doel van het onderzoek van de rekenkamer was om, aan de hand van een onderzoek naar de wijziging begroting 2008, verbetersuggesties te formuleren voor de provinciale begroting 2009 en verder.

Hieronder zijn de resultaten van het onderzoek te downloaden.