De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Aandachtspunten beleidsvoorbereiding

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering

In haar onderzoeksprogramma 2011 had de rekenkamer de ontwikkeling van een checklist beleidsvoorbereiding aangekondigd. Tegen de achtergrond van de Statenverkiezingen van maart 2011 en het aantreden van nieuwe Staten en nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten wilde de rekenkamer een hulpmiddel aanreiken bij het ontwikkelen en beoordelen van (nieuw) beleid.

In maart 2011 publiceerde de rekenkamer Aandachtspunten beleidsvoorbereiding.

De publicatie bevat elementen, die volgens de rekenkamer de belangrijkste vragen bestrijken die aan de orde moeten komen bij het ontwikkelen van beleid en het beoordelen van beleidsvoorstellen.

Het document is niet bedoeld als vervanging van bestaande handreikingen, maar als een eenvoudige en handzame aanvulling daarop in de vorm van relevant geachte vragen. Om die reden heeft de rekenkamer er ook vanaf gezien om nog te spreken van een checklist, maar heeft zij gekozen voor de meer algemene term ‘aandachtspunten’. De publicatie is aangeboden aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie van beide provincies. Na verschijnen heeft de rekenkamer uit de provinciale organisatie het verzoek gekregen om de publicatie op ruimere schaal te verspreiden.