Provinciale Staten in bedrijf

2015: Piet de Kroon heeft ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur-secretaris van de rekenkamer dit essay geschreven. Hij reflecteert hierin op de ontwikkelingen en trends in de samenstelling en het werk van Provinciale Staten.

Print
Bestuurlijke behandeling

De Zuidelijke Rekenkamer publiceert het essay “Provinciale Staten in bedrijf. Over versnippering, omloopsnelheid en vlieguren” op 14 oktober 2015.

Downloads

Provinciale Staten in bedrijf
Downloaden
In this article