Programma Aanpak Stikstof provincie Limburg

Vandaag heeft de rekenkamer aan Provinciale Staten van Limburg een factsheet aangeboden over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Print
Bestuurlijke behandeling

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met de landelijke PAS en daarnaast hebben zij ook maatregelen vastgesteld die specifiek voor Limburg gelden.

Klik hier meer informatie.

Downloads

In this article