Nellie Verbugt

Mevrouw drs. P.J.L. (Nellie) Verbugt is sinds 1 januari 2015 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 vice-voorzitter en herbenoemd per 1 januari 2021.

Meer over…

Nellie Verbugt is planoloog en van 1993 – 2003 lid geweest van de Tweede Kamer met specialisme volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Zij is tevens lid geweest van de commissie Rijksuitgaven.

Daarna heeft zij meerdere advies- en bestuursfuncties bekleed, o.a. bij de VROM-Raad, het Ruimtelijk Planbureau/ Planbureau voor de Leefomgeving, de Rabobank en het Rabobank Pensioenfonds en was in de periode 2004 t/m 2010 betrokken bij diverse gemeentelijke rekenkamercommissies. Van 2009 – 2013 was Nellie directeur van MKB Limburg, van 2015 – 2023 voorzitter van de Raad van Commissaris van woningcorporaties Antares/ Kessel en van 2005- 2013 commissaris van woningcorporatie Wonen Limburg.