Marc Vermeulen

De heer prof. dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen is sinds 7 februari 2014 lid van de rekenkamer, per 15 juli 2016 mede als voorzitter en herbenoemd per 7 februari 2020.

Meer over…

Marc Vermeulen is hoogleraar strategie-analyse voor non-profit organisaties bij TIAS, school for Business and Society|Tilburg University. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Marc Vermeulen is tevens eigenaar-directeur van V-square BV.

Hiervoor was hij o.a. directeur van IVA beleidsonderzoek en van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Hij werkte als beleidsonderzoeker bij Tilburg University, TNO en de Erasmusuniversiteit. Hij begon zijn loopbaan als docent maatschappijleer en sociologie in het MBO.

Momenteel vervult hij de volgende nevenfuncties (bezoldigd): bestuurslid Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag, voorzitter van de Raad van Toezicht Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS), lid van de commissie Macrodoelmatigheid MBO, lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, voorzitter adviesraad Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), lid van de Raad van Advies inzake de Inspectie van het onderwijs en voorzitter van de Raad van Toezicht HUB.