Herman Sietsma

De heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA is sinds 5 februari 2016 lid van de rekenkamer en herbenoemd per 5 februari 2022.

Meer over…

Herman Sietsma is vanuit zijn eigen onderneming Sietsma Advies Toezicht en Bestuur voor de publieke sector belast met diverse functies en projecten, zoals bestuurder-directeur Huis Doorn en als onderzoeker/adviseur bij bureau Necker van Naem. Hiernaast vervult hij de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard.

Van juni 2013 tot juni 2023 vervulde hij de rol van directeur-bestuurder van Kasteel Amerongen en van 28 juni 2018 tot 1 januari 2019 was hij (waarnemend) Nationaal Coördinator Groningen. Eerder was hij van april 2011 tot april 2013 secretaris-coördinator Vlaams-Nederlandse delta. Van 2000 tot 2011 was hij provinciesecretaris-directeur van de provincie Utrecht. Daarvoor is hij 5 jaar secretaris-directeur geweest van het Bestuur Stadsregio Utrecht.
In 2012 publiceerde Herman samen met Arno Seinstra Provincies van binnen en van buiten.

Tevens vervult hij de volgende onbezoldigde nevenfuncties:

  • Bestuurslid van de Stichting Grondwetcampagne 2023.
  • Voorzitter van de Stichting Caro*Nome, die zich richt op het steunen van initiatieven ter verbetering van de samenwerkingscompetenties van decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen).