Herman Sietsma

De heer drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA is sinds 5 februari 2016 lid van de rekenkamer en herbenoemd per 5 februari 2022.

Meer over…

Herman Sietsma is vanuit zijn eigen onderneming Sietsma Advies Toezicht en Bestuur voor de publieke sector belast met diverse functies en projecten, zoals bestuurder-directeur Huis Doorn en als onderzoeker/adviseur bij bureau Necker van Naem. Hiernaast vervult hij de rekenkamerfunctie voor de gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard.

Van 28 juni 2018 tot 1 januari 2019 was hij (waarnemend) Nationaal Coördinator Groningen. Eerder was hij van april 2011 tot april 2013 secretaris-coördinator Vlaams-Nederlandse delta. Van 2000 tot 2011 was hij provinciesecretaris-directeur van de provincie Utrecht. Daarvoor is hij 5 jaar secretaris-directeur geweest van het Bestuur Stadsregio Utrecht.
In 2012 publiceerde Herman samen met Arno Seinstra Provincies van binnen en van buiten.

Tevens vervult hij de onbezoldigde nevenfunctie als bestuurslid van de Stichting Grondwetcampagne 2023.