Onderzoek Sturings- en verantwoordingsinformatie investeringsfondsen Noord-Brabant gestart

Voor de provincie Noord-Brabant zijn investeringsfondsen een belangrijk instrument om haar ambities te bereiken.

Print
Bestuurlijke behandeling

Voor de meeste van deze investeringsfondsen geldt dat het al lang geleden is dat ze zijn ingesteld (2013-2015) en een lange looptijd hebben (tot meer dan 20 jaar). Het beheer en de uitvoering van de investeringsfondsen is op afstand geplaatst bij verbonden partijen. Wat betekent dit voor de rol van Provinciale Staten (PS)? Hebben zij nog het overzicht? Waarover worden zij geïnformeerd en wat zegt deze informatie? Hoe hebben ze de mogelijkheid om (bij) te sturen? Om antwoord te geven op zulke vragen voert de rekenkamer een onderzoek uit.

Voor meer informatie over het onderzoek zie bijgevoegde startnotitie.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
In this article