Onderzoek naar de voortgang van de energietransitie in de provincies Limburg en Noord-Brabant gestart

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen.

Print
Bestuurlijke behandeling

In 2018 deed de Zuidelijke Rekenkamer reeds onderzoek naar dit thema, in een gezamenlijke onderzoek van de vijf provinciale rekenkamers (‘Energie in transitie’).

Sinds 2018 is er al weer veel veranderd. Klimatologische veranderingen zijn steeds concreter voelbaar, de oorlog in Oekraïne heeft ons geconfronteerd met keerzijden van de afhankelijkheid van fossiele energie uit het buitenland en tegelijkertijd is de capaciteit op het zwaarbelaste elektriciteitsnetwerk zeer beperkt.
Voldoende redenen voor de rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het onderwerp Energietransitie bij de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Voor meer informatie over het onderzoek zie de bijgevoegde startnotitie.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
In this article